REFRESH MODERNEJ ZÁHRADY

3D VIZUALIZÁCIA - ATELIÉR GRAND GARDEN

Pôvodný projekt Modernej záhrady sme dokončili v roku 2011. V tom istom  roku sa záhrada stihla aj zrealizovať. Prešlo 11 rokov a záhrada potrebovala nabrať nový dych, prispôsobiť sa novým požiadavkám majiteľov. Do maličkej záhrady pribudol bazén, vírivka i sauna, museli sme preto vymyslieť, ako stvárniť jej novú kompozíciu. Pre samotný trávnik už miesta nezostalo, dizajn novej záhrady sme preto riešili kompaktne, s prihliadnutím na minimálnu údržbu v priebehu vegetácie. Záhrada sa pomaly rozbieha, rastliny naberajú na objeme a my sa tešíme  na prvé jarné zábery kvitnúcich hyacintov...