MODERNÁ ZÁHRADA
Záhradná architektúra
Ateliér Grand Garden
Okrasné cesnaky
Moderný záhradný dizajn
Jarná záhrada
Záhradná architektúra

MODERNÁ ZÁHRADA

           Záhrada so zaujímavým kompozičným členením sa nesie v znamení jednoduchosti a formálnosti.  Samotný dizajn záhrady sa odvíja od dispozície rodinného domu. Všetky tvary, prvky a línie sa mu podriaďujú a vyzdvihujú ho. Hlavná kompozičná os vedie smerom od roztvárajúceho sa domu cez palubovku a opticky vyúsťuje do nerezového vodného prvku. Vedľajšia os, vedená spod prístrešku vedie pohľad od posedenia, smerom k samotnému domu. Lemuje ju pás nízkeho živého plotu z krušpánu, ktorý podporuje vedené línie a rámuje priestor. Celkový výhľad umocňujú nerezové fakle, dizajnovo dotvárajúce priestor.

          Celý koncept  záhrady vychádza zo skĺbenia a zatraktívnenia týchto kompozičných osí tak, aby sa zo všetkých bodov záhrady  vytvárali zaujímavé pohľady. Toto sme docielili osadením okrasných záhonov po obvode záhrady a vymodelovaním priestoru jednoduchými zosadbami trvaliek a globóznych buxusov. Kostrové stromy - jarabiny celú kompozíciu sprírodňujú, zjemňujú, a spolu s okrasnými trávami vnášajú do záhrady jemnosť a dynamiku. Nerezové skulpturálne prvky osadené v záhonoch odrážajú okolité svetlo a sú príjemným spestrením.

         Jednoduchý dizajn záhrady, zaujímavé doplnkové prvky, kvalitný záhradný nábytok a precízne namontovaná palubovka, dodaná externou firmou urobili z projektu atraktívnu modernú záhradu, spĺňajúcu všetky atribúty modernej exteriérovej obývačky.